Dziennik nr 74 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 maja 2007 r.

Nr 74

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1952

nr III/23/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2007 rok

 
1953

nr IV/18/2006 rady gminy Chocz z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chocz na 2007 rok

 
1954

nr 18/III/06 Rady Gminy Brzeziny z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy ul. Wrocławskiej w Brzezinach

 
1955

nr VIII/41/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu gminy Trzcinica

 
1956

nr VI/43/07 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanowa w rejonie ulicy Bartosza

 
1957

nr VII/59/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przywrócenia historycznego herbu gminy Pobiedziska

 
1958

nr VII/65/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli

 
1959

nr VII/66/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XIII/175/99 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 listopada 1999 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 22 przy ul. Nowej w Pobiedziskach

 
1960

nr VII/67/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/06 z dnia 14.12.2006 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą nr IV/35/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 grudnia 2006 roku

 
1961

nr 65/VIII/2007 Rady Gminy czerwonak z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 67/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zwierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Czerwonak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1962

nr VI/80/2007 rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta i gminy Środa Wlkp. sołectw i osiedli

 
1963

nr XII/88/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2007 r., zmieniająca uchwałę nr LVIII/608/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
1964

nr XII/89/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1965

nr WCC/311-ZTO/540/W/OPO/2007/AJ, nr PCC/320-ZTO/540/W/OPO/2007/AJ z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczące przedłużenia terminu ważności koncesji dla "Megawat" sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie

 


OGŁOSZENIE STAROSTY RAWICKIEGO

 
1966

z dnia 30 kwietnia 2007 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
1967

z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Kępińskiego

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 21.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:18