Dziennik nr 74 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 maja 2006 r.

Nr 74

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1868

nr XXXIII/191/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok

 
1869

nr XXXIV/205/2005 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Lipno na rok 2006

 
1870

nr XXVI/186/2005 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006

 
1871

nr XXXVII/224/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żelazków

 
1872

nr XXXI/247/06 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1873

nr XXXVIII/549/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1874

nr XXXIV/167/06 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczytniki

 
1875

nr 180/XXVIII/06 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brzeziny

 
1876

nr 186/XXIX/06 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Brzeziny

 
1877

nr XXXV/142/2006 Rady Gminy Doruchów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1878

nr XXXV/145/2006 Rady Gminy Doruchów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Doruchów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 
1879

nr XXXIX/569/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
1880

nr XLIII/201/06 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa

 
1881

nr XLIII/203/06 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 18.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 11:05