Dziennik nr 73 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 maja 2006 r.

Nr 73

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1807

nr XXV/178/2005 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Mikstat na 2006 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Mikstat na 2006 rok

 
1808

nr XL/191/05 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2006

 
1809

nr XXI/156/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Lubinia Mała, gmina Żerków

 
1810

nr XXXII/227/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilczyn na 2006 rok

 
1811

nr XXXV/472/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Piastowskiego oraz przyległych obszarów zieleni publicznej w Środzie Wielkopolskiej

 
1812

nr 630 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

 
1813

nr XC/1009/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Miasta Poznania i Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu

 
1814

nr LII/411/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Drwęsa

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1815

nr 35/SO-6/D/2006/Ko z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kościelec

 
1816

nr SO-9/4-A/D/2006/Ln z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Siedlec

 
1817

nr SO.0951/99/17/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kórnik

 
1818

nr SO-11/1-A/D/Ln/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Grodzisk Wlkp.

 
1819

nr SO.0951/113/15/2006 z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Krzykosy

 
1820

nr SO.-0951/79d/12/Pi/2006 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr 206/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2006 rok (Jastrowie)

 
1821

nr 36/SO-8/D/2006/Ko w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Krzymów

 
1822

nr SO 100/3-D/Ka/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Mycielin deficytu budżetowego na rok 2006

 
1823

nr SO-10/9-A/D/2006/Ln z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Miedzichowo)

 
1824

nr SO-11/5-A/D/Ln/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Rydzyna

 
1825

nr SO-0951/108/18/2006 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kiszkowo

 
1826

nr 37/SO-8/D/2006/Ko z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Malanów

 
1827

nr SO-0951/109/17/2006 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Pniewy

 
1828

nr 38/SO-6/D/2006/Ko z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Rzgów na 2006 rok

 
1829

nr SO 101/3-D/Ka/06 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Ostrów Wielkopolski deficytu budżetowego na rok 2006

 
1830

nr SO-102/3-D/Ka/06 z dnia 14 marca 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez miasto Ostrów Wielkopolski deficytu budżetowego na rok 2006

 
1831

nr SO-105/4-D/Ka/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Czermin deficytu budżetowego na rok 2006

 
1832

nr SO.0951/119/16/2006 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Granowo

 
1833

nr SO 106/2-D/Ka/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Sieroszewice deficytu budżetowego na rok 2006

 
1834

nr SO 103/4-D/Ka/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez miasto Sulmierzyce deficytu budżetowego na rok 2006

 
1835

nr SO.0951/114/16/2006 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Zaniemyśl

 
1836

nr SO-0951/87d/12/Pi/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Krajence nr XXXVI/205/2006 z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r.

 
1837

nr SO.-0951/85d/12/Pi/06 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXXI/171/06 Rady Gminy Lipka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
1838

nr SO.-0951/86d/13/Pi/06 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Wyrzysku nr XLI/307/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzysk na 2006 rok

 
1839

nr SO.-0951/117/16/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Brodnica

 
1840

nr SO-95/4-P/Ka/06 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu gminy Gizałki

 
1841

nr SO.-0951/77p/14/Pi/06 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Trzcianki nr 8/06 stycznia 2006 r. w sprawie określenia prognozy długu Trzcianki w latach 2006-2013

 
1842

nr 52/SO-6/P/2006/Ko z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kościelec

 
1843

nr 51/SO-6/P/2006/Ko z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kramsk

 
1844

nr SO-98/4-P/Ka/06 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kraszewice

 
1845

nr SO-10/1-A/P/2006/Ln z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Wijewo

 
1846

nr SO.0951/103/17/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Kórnik

 
1847

nr SO-10/13-A/P/2006/Ln z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Zbąszyń

 
1848

nr SO-11/1-A/P/Ln/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Grodzisk Wlkp.

 
1849

nr SO.0951/112/15/2006 z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Krzykosy

 
1850

nr 53/SO-8/P/2006/Ko z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Krzymów

 
1851

nr SO-99/3-P/Ka/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Mycielin

 
1852

nr SO-0951/81p/13/Pi/2006 z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Szydłowo nr 6/06 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie prognozy kształtowania się kwoty długu publicznego

 
1853

nr SO.-0951/80p/13/Pi/06 z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku ze zmiana budżetu dokonaną w dniu 22 lutego 2006 r. (Wapno)

 
1854

nr SO-10/9-A/P/2006/Ln z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Miedzichowo

 
1855

nr SO-11/7-A/P/Ln/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Rydzyna

 
1856

nr 54/SO-8/P/2006/Ko z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Malanów

 
1857

nr SO.-0951/110/17/2006 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Pniewy

 
1858

nr 55/SO-6/P/2006/Ko z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Rzgów na 2006 rok

 
1859

nr SO-0951/82p/14/Pi/06 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o m prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Wójta Gminy Chodzież nr 143/2006 z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2006 i latach następnych

 
1860

nr SO-0951/83p/14/Pi/06 z dnia 13 marca 2006 r. sprawie wyrażenia opinii o m prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 176/06 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie prognozy długu Gminy Miasta Czarnków w latach 2006-2013

 
1861

nr SO.-0951/102/17/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Oborniki

 
1862

nr SO-0951/84p/12/Pi/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Łobżenicy nr 5/2006 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia prognozy kwoty długu gminy Łobżenica na 2006 rok

 
1863

nr SO-104/4-P/Ka/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Czermin

 
1864

nr SO-9/12-A/P/2006/Ln z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Gostyń

 
1865

nr SO-0951/88p/12/Pi/2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka nr 298/06 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego Gminy i Miasta Krajenka w latach 2006-2010

 
1866

nr SO.-0951/118/16/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Brodnica

 


OGŁOSZENIE STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

 
1867

z dnia 18 kwietnia 2006 r. o operacie opisowo-kartograficznym dla części obrębu ewidencyjnego Gniezno-miasto określonej jako Arkuszewo, Konikowo, Os. Tysiąclecia, Os. Ustronie, Piaski, Róża, Śródmieście, Winiary

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 17.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 11:08