Dziennik nr 72 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 kwietnia 2010 r.

Nr 72

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1457

nr XXXIII/230/2009 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
1459

nr XXXIII/209/09 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
1459

nr XXVIII/199/2009 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na 2010 rok

 
1460

nr XXXV/178/2009 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotlin na rok 2010

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1461

nr XXXVIII/473/10 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

 
1462

nr XIV/46/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2010

 


ANEKSY DO POROZUMIEŃ

 
1463

nr 2 z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego - projekt" w Ostrowie Wielkopolskim

 
1464

nr 2 z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 10 września 2007 r. w sprawie przyjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Poznaniu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pod nazwą: Projekt rozbudowy ulicy Kaliskiej w ciągu drogi nr 25 (od al. Słowackiego do węzła obwodnicy Ostrowa Wlkp. na S11) oraz ul. Witosa (od ulicy Kaliskiej do ul. Nowa Krępa) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kaliską w Ostrowie Wielkopolskim

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA

 
1465

ogłoszenie Burmistrza Gostynia w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Gostyń

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 21:37