Dziennik nr 72 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 maja 2007 r.

Nr 72

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1900

nr V/30/1/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Cienin Kolonia

 
1901

nr V/30/2/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Cienin Kościelny

 
1902

nr V/30/3/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Cienin Zaborny

 
1903

nr V/30/4/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Drążna

 
1904

nr V/30/5/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Gółkowo

 
1905

nr V/30/6/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Kamień

 
1906

nr V/30/7/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Kąty

 
1907

nr V/30/8/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Kochowo

 
1908

nr V/30/9/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Korwin

 
1909

nr V/30/10/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Koszuty

 
1910

nr V/30/11/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Koszuty Parcele

 
1911

nr V/30/12/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Kotunia

 
1912

nr V/30/13/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalewo Góry

 
1913

nr V/30/14/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalewo Opactwo

 
1914

nr V/30/15/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalewo Sołectwo

 
1915

nr V/30/16/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Marcewek

 
1916

nr V/30/17/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Marcewo

 
1917

nr V/30/18/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Młodojewo

 
1918

nr V/30/19/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Młodojewo Parcele

 
1919

nr V/30/20/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Niezgoda

 
1920

nr V/30/21/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś

 
1921

nr V/30/22/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Pępocin

 
1922

nr V/30/23/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Piotrowice

 
1923

nr V/30/24/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Pokoje

 
1924

nr V/30/25/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Poniatówek

 
1925

nr V/30/26/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Rozalin

 
1926

nr V/30/27/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Wierzbno

 
1927

nr V/30/28/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Wierzbocice

 
1928

nr V/30/29/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Wilczna

 
1929

nr V/30/30/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Wola Parcele

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 17.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:21