Dziennik nr 70 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 kwietnia 2010 r.

Nr 70

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1432

nr XLI/499/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej (Kamienna 2)

 
1433

nr XXXVI/282/09 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
1434

nr XXXVI/351/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 
1435

nr XXXVI/210/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Kuślin na 2010 rok

 
1436

nr XXXIII/255/09 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Wągrowiec

 
1437

nr XXXVIII/198/09 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słupca na rok 2010

 
1438

nr XXIX/260/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie

 
1439

nr XXIX/261/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Witkowo oraz ich stawek procentowych

 


POROZUMIENIA

 
1440

nr 5/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Rawickim a Gminą Pakosław w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej " Mały Dworek" w Łaszczynie

 
1441

nr 6/10 z dnia 1 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Rawickim a Gminą Bojanowo w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej " Mały Dworek" w Łaszczynie

 
1442

nr 7/10 z dnia 1 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Rawickim a Gminą Rawicz w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej " Mały Dworek" w Łaszczynie

 
1443

nr 8/10 z dnia 1 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Rawickim a Gminą Miejska Górka w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej " Mały Dworek" w Łaszczynie

 
1444

nr 9/10 z dnia 1 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Rawickim a Gminą Jutrosin w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej " Mały Dworek" w Łaszczynie

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY

 
1445

nr 13/10 Starosty Kępińskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Kępińskiego

 


KOMUNIKAT STAROSTY

 
1446

komunikat Starosty Gostyńskiego z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 roku w Domu Pomocy Społecznej w Rogowie

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
1447

sprawozdanie Starosty Pleszewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 21:43