Dziennik nr 68 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 maja 2006 r.

Nr 68

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1710

nr 51/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1711

nr XX/127/2005 Rady Gminy Chocz z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chocz na rok 2006

 
1712

nr XLIII/473/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Gniezna na 2006 rok

 
1713

nr XXXVII/187/2005 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

 
1714

nr XXVI/164/2005 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Szamocin na 2006 rok

 
1715

nr XXXIV/281/2005 rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
1716

nr XXXVI/260/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Kościelec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty b budowlane wykonywane w celu ochrony zabytków położonych na terenie Gminy Kościelec

 
1717

nr 231/06 Rady Gminy Władysławów z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 


SPRAWODZANIE STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO

 
1718

z dnia 30 grudnia 2005 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 10.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 11:23