Dziennik nr 67 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 maja 2007 r.

Nr 67

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1757

nr III/11/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wągrowiec na 2007 rok

 
1758

nr III/10/06 Rady Gminy Powidz z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2007

 
1759

nr VII/89/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w ogródkach i lokalach gastronomicznych na Głównym Rynku w Kaliszu

 
1760

nr VII/95/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice

 
1761

nr VII/96/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice Kolonia

 
1762

nr VII/97/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobrzec

 
1763

nr VII/98/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Tyniec

 
1764

nr VII/99/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Śródmieście I

 
1765

nr VII/100/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Śródmieście II

 
1766

nr VII/101/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Czaszki

 
1767

nr VII/102/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Piskorzewie

 
1768

nr VII/103/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Rogatka

 
1769

nr VII/104/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Ogrody

 
1770

nr VII/105/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Korczak

 
1771

nr VII/106/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Chmielnik

 
1772

nr VII/107/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Dobro

 
1773

nr VII/108/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Szczypiorno

 
1774

nr VII/109/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Rypinek

 
1775

nr VII/110/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Zagorzynek

 
1776

nr VII/111/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Winiary

 
1777

nr VII/112/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Piwonice

 
1778

nr VII/113/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Majków

 
1779

nr VII/114/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Osiedlu Rajsków

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 09.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:29