Dziennik nr 66 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 kwietnia 2010 r.

Nr 66

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1383

nr XLI/361/2009 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
1384

nr XXXVII/266/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok

 
1385

nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2010 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 08:33