Dziennik nr 55 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Nr 55


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1588

nr 217/2002 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie uchylenia uchwały nr 144/2000 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 28.12.2000 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany tego wpisu

 

1589

nr XL/251/02 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 marca 2002r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie do przyznawania i udzielania pomocy kombatantom oraz osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

1590

nr XXXIII/188/2002 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 6 marca 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/179/2001 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Grzegorzew na 2002 rok

 

1591

nr XLIII/185/2002 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 11 marca 2002r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

1592

nr XXIX/208/2002 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 marca 2002r. w sprawie założenia gimnazjum w Lipiej Górze i utworzenia Zespołu Szkół na bazie funkcjonującej szkoły podstawowej i gimnazjum

 

1593

nr XXIX/209/2002 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 marca 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr V/35/99 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum

 

1594

nr XXVIII/161/2002 Rady Gminy w Krzymowie z dnia 28 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Krzymowie na 2002 rok

 

1595

nr XXVIII/162/2002 Rady Gminy w Krzymowie z dnia 28 marca 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Krzymów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

1596

nr XXVIII/166/2002 Rady Gminy w Krzymowie z dnia 28 marca 2002r. w sprawie przyznania i zwrotu wydatków na dożywianie

 

1597

nr XXXIX/230/02 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 4 kwietnia 2002r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej

 


SPRAWOZDANIA

1598

sprawozdanie Zarządu Gminy Kotlin z wykonania budżetu gminy Kotlin za rok 2001

 

1599

sprawozdanie zarządu Miasta Leszna z realizacji budżetu miasta Leszna za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.04.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:23