Dziennik nr 52 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 kwietnia 2002 r.

Nr 52


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1511

nr XXXIII/273/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

1512

nr XXXIII/275/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r.

 

1513

nr 340/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21 stycznia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń w Rosku przy linii kolejowej

 

1514

nr 344/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w miejscowości Długa Goślina na działce nr 19/5 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej - rezydencjalnej

 

1515

nr XL/359/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Łąkowej w Otorowie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły

 

1516

nr XL/360/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słonecznej wraz ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły

 

1517

nr XXIX/185/2002 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej we wsi Jeziory Małe, gm. Zaniemyśl

 

1518

nr 698 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konin - Wilków

 

1519

nr XXXII/274/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Krzyż- Łokacz dla terenu zabudowy jednorodzinnej z usługami

 

1520

nr XLIV/492/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 1210/12 - teren objęty zmianą o pow. 0,1187 ha ( zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyznaczonym pasem eksploatacyjnym na potrzeby Poznańskiej Energetyki Cieplnej )

 

1521

nr XLIV/493/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kruszewni i oznaczone numerami geodezyjnymi 6, 7/2, 8, 9/2, 10/2, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16/2, 17/2, 18, 19/2, 20, 4/4 - teren objęty zmianą o pow. 8,6944 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu )

 

1522

nr XLIV/494/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 143/20, 143/21 i 143/22- teren objęty zmianą o powierzchni 1,40 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej)

 

1523

nr XLII/529/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Piotrowskiej w Szczytnikach, gm. Kórnik

 

1524

nr XLII/530/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Leśna Polana" w Szczytnikach, gm. Kórnik

 

1525

nr XXXIX/351/2002 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno, na obszarze wsi Sierniki

 

1526

nr XXXIV/292/ 2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

1527

nr XXXIV/293/ 2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej

 

1528

nr 717 Rady Miasta Konina z dnia 20 marca 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina, w rejonie ulicy : Chopina i torów PKP

 

1529

nr XXVII/249/02 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 marca 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/202/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Książ Wlkp. na gruntach wsi Zakrzewice dla części działki nr ewid. 103 oraz w Radoszkowie dla części działek nr ewid. 196 i 197/1

 

1530

nr XXXI/320/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworowo

 

1531

nr LXXXIII/959/III/2002 Rady Miasta poznania z dnia 26 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Poznaniu na 2002 rok

 

1532

nr XXXV/229/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania opłat należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych dla których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa

 

1533

nr XLII/503/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Janikowie przy ul. Odrzutowej oznaczonej numerem geodezyjnym 234/1 - teren objęty zmianą 0,25 ha ( zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

 

1534

nr XLII/504/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Janikowie przy ul. Ogrodniczej oznaczonej numerem geodezyjnym 126/1 - teren objęty zmianą 0,40 ha ( zmiana przeznaczenia z zabudowy letniskowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEAKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

1535

nr SO-9/8-D/Ka/02 z dnia 4 lutego 2002r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2002 rok gminy Jaraczewo

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.04.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:30