Dziennik nr 48 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 kwietnia 2002 r.

Nr 48


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1412

nr XXXVIII/447/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 181/1/ i 181/2 - teren objęty zmianą o powierzchni 0,28 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polnych łąk i pastwisk oraz zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

 

1413

nr XLIX/419/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - rzemieślniczej i usług komunikacji samochodowej we wsi Krosno, obejmujących obszar części działek o nr ewid. 167/3, 163/2"

 

1414

nr XXXV/283/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Glince gm. Kostrzyn

 

1415

nr XLIV/276/2001 Rady Gminy Przemęt z dna 28 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt w obrębie terenów eksploatacji powierzchniowej kruszywa

 

1416

nr XLII/308/2001 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

1417

nr XLI/521/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec działki nr ewid. 350/9

 

1418

nr XLI/522/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy siedliskowej, działka nr 100 w Skrzynkach, gm. Kórnik

 

1419

nr XXXVI/375/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Psarskiem, gm. Pniewy

 

1420

nr XL/266/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie : działki o numerze ewid. 14/13 i 14/14

 

1421

nr XL/267/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rosnówko obejmującego część działek numer ewid. Gruntu 237 i 235

 

1422

nr XL/268/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Zakładowej, obejmującego działki numer 648/28, 648/37, 648/33 oraz część działek nr 648/30, 648/18

 

1423

nr XXXIII/219/2002 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Dolsk w części dotyczącej dz. nr ewid. : 288, 289, części działek nr : 1054, 1055, 1056, działek nr: 1214, 1216, 1218, części działki nr 1219, działek nr 1392, 1394

 

1424

nr XXXIX/259/2002 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Sarbii, gm. Duszniki - działki o nr ewid. 36, 37/1, 37/3, 37/4 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Duszniki

 

1425

nr XXXIX/260/2002 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kunowie, gm. Duszniki - działki o nr ewid. 97/2, 95/6, 95/7 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Duszniki

 

1426

nr XXXIX/261/2002 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki - wieś Ceradz

 

1427

nr XXVI/377/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Środa Wlkp. - Topolska IV"

 

1428

nr 163/2002 Rady Gminy w Rzgowie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

 

1429

nr XLI/442/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działki nr ewid. 135/5

 

1430

nr XLI/443/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz rejon ulicy Starzyńskiej

 

1431

nr 470/XLIII/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Śrem dla obszaru położonego w granicach wsi Zbrudzewo i Mechlin

 

1432

nr XLIX/427/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Zakrzewo w rejonie ulicy Granicznej na działkach o nr ewid. 186/11 i części 186/3 oraz w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Granicznej na działce o nr ewid. 435/1

 

1433

nr XLIX/428/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo działka nr 306/9

 

1434

nr XLIV/495/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz na obszarze części działki położonej w Paczkowie przy ul. Chłodnej oznaczonej nr geodezyjnym 2002 - teren objęty zmianą 1,50 ha (-zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

 

1435

nr XXV/216/2002 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Opalenica

 

1436

nr XXIII/207/02 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żerków

 

1437

nr LXXXIII/960/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2002r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Poznania

 


KOMUNIKAT STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

1438

z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Kościańskiego w 2002 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.04.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:42