Dziennik nr 44 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 kwietnia 2001 r

Nr 44


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

760 -

nr XXVII/192/2001 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oznaczonej dotychczas numerami: 556/10 i 560/5 oraz ustalenie zasad, na jakich ta współwłasność zostanie zniesiona

1788

761 -

nr XXVII/197/2001 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001 rok

1789

762 -

nr XXVII/200/2001 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez gminę Nowy Tomyśl na rzecz Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej Ratuszem w Nowym Tomyślu, wynoszącego 2/5

1792

763 -

nr XXX/241/2001 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1793

764 -

nr XXX/251/2001 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr VII/61/99 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Michała Drzymały w Wolsztynie

1797


SPRAWOZDANIA

765 -

Sprawozdanie opisowe Zarządu Gminy Granowo z wykonania budżetu gminy Granowo za rok 2000

1798

766 -

sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy w Pogorzeli z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Pogorzeli za rok 2000

1818

767 -

informacja Zarządu Gminy Rzgów o wykonaniu budżetu gminy Rzgów za rok 2000

1831

768 -

informacja Zarządu Gminy Turek o przebiegu wykonania budżetu gminy Turek za rok 2000

1841

769 -

sprawozdanie finansowe Zarządu Gminy Wilczyn z wykonania budżetu gminy Wilczyn za rok 2000

1848

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 27.04.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57