Dziennik nr 38 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 marca 2005 r.

Nr 38

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1076

nr XXII/126/2004 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
1077

nr XIX/172/2004 Rady Gminy Ostrów wielkopolski z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrów Wielkopolski na 2005 rok

 
1078

nr XXIII/167/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2005

 
1079

nr XXIII/145/2004 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005

 
1080

nr 111/XVII/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sulmierzyce na 2005 rok

 
1081

nr XXI/137/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/126/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy i miasta Stawiszyn

 
1082

nr XXV/145/2005 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania

 
1083

nr XXV/146/2005 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 
1084

nr XXI/138/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie budżetu gminy i miasta Stawiszyn na rok 2005

 
1085

nr XIX/133/2005 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Dominowo

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1086

nr XXI/145/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2005, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki

 
1087

nr XIX/120/2005 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski na rok 2005

 
1088

nr XXIII/188/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Powiat Gnieźnieński na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1089

nr 21/SO-6/P/2005/Ko z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Rychwał

 
1090

nr SO-11/10/P/Ln/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Powiatu Grodziskiego

 
1091

nr SO-10/14/P/Ln/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Powiatu Nowotomyskiego

 
1092

nr SO-10/13/P/Ln/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Powiatu Wolsztyńskiego

 
1093

nr SO-10/15/P /2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Związku Międzygminnego "Obra"

 
1094

nr SO-10/8/P /2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Zbąszyń

 
1095

nr SO-0951/72/19/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Powiatu Pilskiego

 
1096

nr SO-0951/46/17/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Powiatu Średzkiego

 
1097

nr SO-0951/44/17/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Pobiedziska

 
1098

nr 26/SO-6/P/2005/Ko z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Turek

 
1099

nr SO-0951/45/17/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Mosina

 
1100

nr SO-0951/41/15/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Poznania

 
1101

nr SO-11/12/P/Ln/2005 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Pępowo

 
1102

nr SO-0951/37/15/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Krzykosy

 
1103

nr SO-9/8/P/2005/Ln z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Kościan

 
1104

nr SO-9/9/P/2005/Ln z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Gostyń

 
1105

nr 23/SO-6/P/2005/Ko z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Dobra na rok 2005

 
1106

nr 27/SO-6/P/2005/Ko z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Słupca na rok 2005

 
1107

nr SO-11/13/P/Ln/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego gminy Wielichowo

 
1108

nr SO-9/11/P/2005/Ln z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Włoszakowice

 
1109

nr 28/SO-6/P/2005/Ko z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Zagórów

 
1110

nr SO-0951/36/15/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 
1111

nr SO-0951/53/16/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Czerwonak

 
1112

nr SO-0951/66/19/2005 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Dopiewo

 
1113

nr SO-0951/61/18/2005 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Duszniki

 
1114

nr SO-0951/63/19/2005 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kleszczewo

 
1115

nr SO-0951/78/19/2005 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Łubowo

 
1116

nr SO-0951/68/19/2005 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Niechanowo

 
1117

nr SO-0951/56/18/2005 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Opalenica

 
1118

nr SO-0951/76/19/2005 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Szamotuły

 
1119

nr SO-0951/67/19/2005 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Luboń

 
1120

nr 30/SO-5/P/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kawęczyn na rok 2005

 
1121

nr 35/SO-6/P/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Stare Miasto na rok 2005

 
1122

nr 34/SO-6/P/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Przedecz na rok 2005

 
1123

nr 33/SO-6/P/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy i miasta Witkowo

 
1124

nr 31/SO-5/P/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Powiatu Kolskiego

 
1125

nr SO-0951/59/18/2005 z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kwilcz

 
1126

nr SO-0951/50p/12/Pi/2005 z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXX/354/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2005 rok

 
1127

nr SO-0951/53p/13/Pi/2005 z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2005r.

 
1128

nr SO-0951/51p/13/Pi/2005 z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2005r.

 
1129

nr SO-0951/55p/12/Pi/2005 z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu nr 2/05 Wójta Gminy Lipka z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie prognozy długu gminy

 
1130

nr SO-0951/84/17/2005 z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Kórnik

 
1131

nr SO-0951/81/17/2005 z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Kostrzyn

 
1132

nr SO-0951/79/17/2005 z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Oborniki

 
1133

nr SO-0951/82/17/2005 z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Puszczykowo

 
1134

nr SO-0951/87/16/2005 z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Suchy Las

 
1135

nr SO-0951/86/16/2005 z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Żerków

 
1136

nr SO-0951/88/18/2005 z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Skoki

 


POROZUMIENIE

 
1137

zawarte w dniu 23 grudnia 2004r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Powiatem Poznańskim w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonych przez starostę

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
1138

z dnia 28 lutego 2005r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:42