Dziennik nr 35 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 marca 2005 r.

Nr 35

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
953

nr XX/144/2004 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów

 
954

nr XXII/132/2004 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na 2005 rok

 
955

nr XXIV/124/2004 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

 
956

nr XXVIII/226/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

 
957

nr XXVI/130/2005 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wijewo

 
958

nr XXVI/131/2005 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wijewo

 
959

nr XXVI/132/2005 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wijewo

 
960

nr XXV/204/2005 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Nowy Tomyśl

 
961

nr XXIV/163/2005 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
962

nr XXIV/164/2005 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 
963

nr XXIV/165/2005 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu ze środków specjalnych funduszy na nagrody

 
964

nr XXIV/166/2005 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
965

nr XXV/175/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2002 roku

 
966

nr XXV/178/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

 
967

nr XXIV/145/2005 Rady Gminy Lipno z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Lipno

 
968

nr XXIV/146/2005 Rady Gminy Lipno z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Lipno

 
969

nr XXII/133/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 
970

nr XXII/134/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakosław

 
971

nr XXII/137/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu

 
972

nr XX/140/2005 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Świeciechowa

 
973

nr XX/141/2005 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Święciechowa

 
974

nr XX/142/2005 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Święciechowa

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
975

nr 8/SO-5/P/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego

 
976

nr SO-9/5/P/2005/Ln z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Powiatu Gostyńskiego

 
977

nr SO-9/4/P/2005/Ln z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Powiatu Śremskiego

 
978

nr SO-0951/33/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w uchwale Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 407/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Wągrowieckiego na lata 2005-2013

 
979

nr SO-0951/47/14/Pi/2005 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr 222/2005 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie prognozy kształtowania się kwoty długu na lata 2005-2010

 
980

nr SO-0951/33/18/2005 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Powiatu Międzychodzkiego

 
981

nr 22/SO-6/2005/Ko z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Powiatu Słupeckiego

 
982

nr SO-0951/48/12/Pi/2005 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w uchwale Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 103/215/2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie prognozy stanu zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne

 
983

nr SO-10/9/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Dolsk

 
984

nr SO-0951/64/19/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Dominowo

 
985

nr SO-0951/77/19/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kuślin

 
986

nr SO-10/10/P/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Lwówek

 
987

nr SO-0951/70/19/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Mieścisko

 
988

nr SO-10/11/P/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Nowy Tomyśl

 
989

nr SO-10/12/P/Ln/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Piaski

 
990

nr SO-0951/55/17/2005 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Pniewy

 
991

nr SO-0951/49/16/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Jarocin

 
992

nr SO-10/16/P/2005/Ln z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Miedzichowo

 
993

nr 24/SO-5/P/2005/Ko z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Olszówka na rok 2005

 
994

SO-9/10/P/2005/Ln z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Pakosław

 
995

nr SO-0951/51/16/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Nekla

 


POROZUMIENIA

 
996

aneks nr 3 z dnia 4 stycznia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2003 roku pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Miastem i Gminą Grabów n/Prosną w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gminy

 
997

aneks nr 4 z dnia 4 stycznia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 10 grudnia 2001 roku pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Miastem i Gminą Grabów n/Prosną w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gminy

 
998

aneks nr 3 z dnia 4 stycznia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2003 roku pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Miastem i Gminą Mikstat w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gminy

 
999

aneks nr 5 z dnia 4 stycznia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 10 grudnia 20031 roku pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Miastem i Gminą Ostrzeszów w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gminy

 
1000

aneks nr 5 z dnia 4 stycznia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 10 grudnia 2001 roku pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a gminą Kraszewice w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gminy

 
1001

aneks nr 5 z dnia 4 stycznia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 10 grudnia 2001 roku pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a gminą Czajków w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gminy

 
1002

aneks nr 5 z dnia 4 stycznia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 10 grudnia 2001 roku pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a gminą Doruchów w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gminy

 
1003

aneks nr 4 z dnia 4 stycznia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2003 roku pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a gminą Kobyla Góra w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gminy

 
1004

aneks nr 4 z dnia 4 stycznia 2005 roku do porozumienia zawartego w dniu 10 grudnia 2001 roku pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a gminą Kobyla Góra w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gminy

 


POROZUMIENIE

 
1005

zawarte w dniu 4 marca 2005r. pomiędzy Powiatem Pilskim a gminą Białośliwie w sprawie udzielenia dotacji celowej

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
1006

komunikat Starosty Powiatu Międzychodzkiego z dnia 4 marca 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego w roku 2005

 
1007

komunikat Starosty Wągrowieckiego z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2005 roku w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:49