Dziennik nr 34 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 marca 2005 r.

Nr 34

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
938

nr XVII/148/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 157/4 w Chłądowie

 
939

nr XVII/149/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 18/4 w Kołaczkowie

 
940

nr XVII/150/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 91/7 i 91/8 w Małachowie Złych Miejsc

 
941

nr XVII/151/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych od 14/2 do 14/5 w Strzyżewie Witkowskim

 
942

nr XVII/152/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 211/3 w Wiekowie

 
943

nr XVII/153/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 80/25 w Witkowie

 
944

nr XVII/154/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 37,38 i części działki 687 w Witkowie oraz części działek 14/3 i 17 w Małachowie Wierzbiczany

 
945

nr XVII/155/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1112/5 w Witkowie

 
946

nr XVII/156/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1617/10 w Witkowie

 
947

nr XVII/164/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 35/12 w Skorzęcinie

 
948

nr XVII/165/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 36/47 w Skorzęcinie

 
949

nr XVII/166/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 205 w Wiekowie

 
950

nr XVII/167/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działki o numerze ewidencyjnym 210/34 w Wiekowie

 
951

nr XXX/185/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

 
952

nr LXIII/668/IV/2005 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:51