Dziennik nr 31 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 marca 2005 r.

Nr 31

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
821

nr 52/2005 z dnia 2 marca 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbiu i Rady Gminy Kawęczyn

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
822

nr XXVI/216/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego oraz innych opłat od osób fizycznych na terenie gminy Sompolno w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, ustalenia terminów rozliczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso

 
823

nr XXI/171/2005 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
824

nr XXI/172/2005 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków

 
825

nr XXI/175/2005 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/121/2004 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
826

nr XXIX/160/2005 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona

 
827

nr XXVII/186/2005 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyrzysk na 2005 rok

 
828

nr XXIV/175/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kobylin

 
829

nr XXIV/177/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Kobylin

 
830

nr XXVIII/223/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie budżetu gminy Rogoźno na 2005r.

 
831

nr XIX/144/2005 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2005 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną

 
832

nr 145/2005 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania, przyznawania dodatku mieszkaniowego, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego, dodatku za pracę w trudnych warunkach i warunkach uciążliwych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Opatówek

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
833

nr SO-0951/28/14/Pi/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 34/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie prognozy długu w latach 2005-2013

 
834

nr SO-0951/25/12/Pi/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Połajewo nr 50/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie prognozy kwoty długu publicznego

 
835

nr SO-0951/27/12/Pi/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Złotów Nr 96/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie prognozy długu gminy Złotów

 
836

nr SO-0951/10/18/Pi/2005 z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kaźmierz

 
837

nr SO-0951/8/19/Pi/2005 z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kłecko

 
838

nr SO-0951/12/18/Pi/2005 z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Ostroróg

 
839

nr SO-10/6/P/2005/Ln z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Leszna

 
840

nr SO-11/7/P/Ln/2005 z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Osieczna

 
841

nr SO-0951/16/18/Pi/2005 z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kiszkowo

 
842

nr SO-11/9/P/Ln/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Grodzisk Wlkp.

 
843

nr SO-0951/45/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr 41/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie prognozy kwoty długu i jego spłaty w roku 2005 i latach następnych

 
844

nr SO-11/8/P/Ln/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Kamieniec

 
845

nr 15/SO-8/P/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego gminy Koło

 
846

nr 16/SO-9/P/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kościelec

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

 
847

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:58