Dziennik nr 23 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 lutego 2004 r.

Nr 23

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
643

nr 15/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
644

nr 16/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
645

nr 78/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego

 
646

nr XIX/176/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Gniezna na 2004 rok

 
647

nr XIX/182/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Gniezna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
648

nr XIX/184/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów

 
649

nr X/85/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Mieścisko, sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy

 
650

nr XII/113/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji

 
651

nr XIII/80/2004 Rady Gminy Lipno z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2004

 
652

nr XX/198/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego

 
653

nr XX/204/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kościan w zakresie statutów osiedli miasta Kościan

 
654

nr XV/129/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2004 rok

 
655

nr XVI/160/2004 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
656

nr XVI/163/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Rakoniewice

 
657

nr XII/67/2004 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
658

nr XII/72/2004 Rady Gminy Niechanow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
659

nr XIII/66/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
660

nr SO-16/3/P/2004/Ln z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Lipno

 


POROZUMIENIA

 
661

zawarte w dniu 7 stycznia 2004 r. pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą Ostrowite w sprawie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie w 2004 r.

 
662

zawarte w dniu 7 stycznia 2004 r. pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą Orchowo w sprawie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie w 2004 r.

 


KOMUNIKAT STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO

 
663

z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego w roku 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 09:10