Dziennik nr 21 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 lutego 2004 r.

Nr 21

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
587

nr X/117/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie

 
588

nr XVII/133/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004

 
589

nr XVII/134/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

 
590

nr XVII/135/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2004

 
591

nr XVII/136/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2004

 
592

nr XVII/137/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2004

 
593

nr 79/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na obszarze miasta Puszczykowa

 
594

nr 80/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej

 
595

nr 81/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
596

nr 82/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
597

nr XIV/100/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
598

nr XIV/101/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
599

nr XIV/102/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych

 
600

nr XIV/103/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

 
601

nr XIV/104/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty targowej

 
602

nr XIV/105/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
603

nr X/45/03 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Obrzycko

 
604

nr XII/151/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt

 
605

nr XII/121/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stęszew na 2004 r.

 
606

nr XII/129/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

 
607

nr XIV/182/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy publicznej na terenie miasta Kalisza

 
608

nr XI/53/03 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego

 
609

nr XVI/139/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
610

nr XVI/146/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Pobiedziskach

 
611

nr XVI/147/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jerzykowo

 
612

nr XVI/148/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice

 
613

nr XVIII/125/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Swarzędz

 
614

nr XVIII/128/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Swarzędza w zakresie obejmującym działki położone w Swarzędzu w rejonie ul. Teofila Kaczorowskiego oznaczone nr geod. 2152/5, 2152/12, 2151/1, 2151/2 z przeznaczeniem na funkcje: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna średniej intensywności dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z możliwością wprowadzenia funkcji sportowo - rekreacyjnej, oraz oznaczoną nr geod. 1719 część ul. Teofila Kaczorowskiego z przeznaczeniem na drogę publiczną z możliwością realizacji infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu w pasie drogowym (powierzchnia objęta zmianą ca 1,1 ha)

 
615

nr XV/83/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych

 
616

nr XXI/181/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - Nowy Rynek

 
617

nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina

 
618

nr XV/84/2004 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości

 
619

nr XI/77/2004 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych

 
620

nr XVI/144/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
621

nr X/99/2003 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 09:35