Dziennik nr 206 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 grudnia 2004 r.

Nr 206

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
5128

nr 180/04 z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 7 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Rakoniewicach

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5129

nr XVIII/273/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cielcza, gmina Jarocin, dla działek nr 253, nr 254/1, nr 254/2, nr 254/3, nr 254/4, nr 254/5, nr 255, nr 256, nr 257/3, nr 258/1, nr 259/3 i nr 260

 
5130

nr XVIII/274/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla działki nr 14

 
5131

nr XVIII/275/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla działek nr 64/3, nr 64/4, nr 65/15, nr 65/16, nr 66/35 i nr 66/38

 
5132

nr XVIII/276/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla działki nr 71

 
5133

nr XVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyczki, gmina Jarocin, dla działek nr 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129 i 135/3

 
5134

nr XXXIII/384/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej

 
5135

nr XXIII/161/04 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz MiG Lwówek

 
5136

nr XXIII/162/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
5137

nr XXIII/163/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku do wydawania decyzji administracyjnych

 
5138

nr XXIV/230/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5139

nr XXXIII/218/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
5140

nr XXII/153/2004 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005

 
5141

nr LIX/628/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
5142

nr XXXIV/267/04 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr XXIV/182/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele budowlane nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
5143

nr XXXIV/268/04 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/254/04 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 
5144

nr XXI/108/2004 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/98/2004 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5145

nr XXI/109/2004 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/97/2004 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczytniki na 2005 rok

 
5146

nr LIX/636/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie utworzenia Osiedla Piątkowo - Zachód w Poznaniu

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
5147

nr XVI/99/2004 Rady powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowotomyskiego

 


OBWIESZCZENIE

 
5148

obwieszczenie Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIII/257/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 13:47