Dziennik nr 205 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 205

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5094

nr XXII/158/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/2003 z dnia 27 marca 2003 roku

 
5095

nr XXXIII/254/04 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 
5096

nr XVIII/158/2004 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

 
5097

nr XVIII/160/2004 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 
5098

nr XVIII/106/04 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
5099

nr XVIII/107/04 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
5100

nr XVIII/108/04 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
5101

nr XVIII/109/04 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

 
5102

nr XLIII/257/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
5103

nr XXVIII/102/04 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Godziesze Wielkie

 
5104

nr XXVIII/103/04 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Godziesze Wielkie

 
5105

nr XXVIII/104/04 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2002 Rady gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na obszarze gminy Godziesze Wielkie

 
5106

nr XX/96/2004 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok na terenie Gminy Szczytniki

 
5107

nr XX/97/2004 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczytniki na 2005 rok

 
5108

nr XX/98/2004 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5109

nr XX/99/2004 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy Szczytniki na 2005 rok

 
5110

nr XX/100/2004 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
5111

nr XVII/84/04 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5112

nr XXIII/164/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

 
5113

nr XXIII/165/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Kościelec

 
5114

nr XXIII/166/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
5115

nr XXIII/167/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5116

nr XXIII/168/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5117

nr XXIII/169/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

 
5118

nr XXIII/170/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2005

 
5119

nr XXII/35/2004 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
5120

nr XXII/36/2004 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5121

nr XXII/37/2004 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Gizałki

 
5122

nr XXIII/67/2004 Rady Miasta Obrzycko z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 
5123

nr XLIV/269/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
5124

nr XLIV/271/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/257/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
5125

nr XXXII/286/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/271/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

 
5126

nr XXXII/287/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza do składania informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych przez osoby fizyczne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 
5127

nr XXXII/288/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza do składania deklaracji na podatek od nieruchomości

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 13:50