Dziennik nr 204 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 204

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5059

nr XXVII/170/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na 2005 rok

 
5060

nr XXVII/172/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
5061

nr XXVII/173/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków zajętych na działalność gospodarczą na terenie Gminy Gołuchów

 
5062

nr XXVII/176/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
5063

nr XVII/149/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2004 r. o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5064

nr XVII/150/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2004 r. o ustaleniu wzorów druków składanych przez podatników podatku od nieruchomości

 
5065

nr XVII/151/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2005

 
5066

nr XVII/152/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2004 r. o ustaleniu wzorów druków składanych przez podatników podatku rolnego

 
5067

nr XVII/153/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2004 r. o obniżeniu średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2004 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2005 r.

 
5068

nr XVII/154/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2004 r. o ustaleniu wzorów druków składanych przez podatników podatku leśnego

 
5069

nr XVII/155/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2004 r. o określeniu wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5070

nr XVII/156/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2004 r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od posiadania psów i sposobu pobierania tego podatku

 
5071

nr XVII/157/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2004 r. o określeniu wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty

 
5072

nr XVIII/82/2004 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r.

 
5073

nr XVIII/83/2004 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna

 
5074

nr XVIII/84/2004 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 r.

 
5075

nr XVIII/85/2004 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5076

nr XVIII/86/2004 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Lisków

 
5077

nr XVIII/87/2004 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
5078

nr XVIII/88/2004 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psa

 
5079

nr XVII/116/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania

 
5080

nr XVII/117/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2005 w gminie Budzyń

 
5081

nr XVII/118/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu

 
5082

nr XVII/119/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego

 
5083

nr XVII/123/2004 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Mikstat podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 
5084

nr XIX/121/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

 
5085

nr XIX/122/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

 
5086

nr XIX/123/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych na rok 2005

 
5087

nr XIX/124/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2005

 
5088

nr XIX/125/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków : od nieruchomości, leśnego oraz rolnego

 
5089

nr XXXI/205/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
5090

nr XXXI/206/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
5091

nr XXXI/207/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
5092

nr XX/124/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 
5093

nr XX/125/04 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 13:52