Dziennik nr 195 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 195

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4635

nr XXIV/131/2004 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2005 rok

 
4636

nr XXIV/132/2004 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku

 
4637

nr XXIV/133/2004 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4638

nr XXVI/211/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4639

nr XXVI/212/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
4640

nr XXVI/213/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

 
4641

nr XXVI/214/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4642

nr XXVI/215/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
4643

nr XVIII/167/2004 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4644

nr XVIII/168/2004 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2005 roku

 
4645

nr XVIII/169/2004 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

 
4646

nr 129/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4647

nr 130/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

 
4648

nr 131/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzoru informacji na podatek od nieruchomości

 
4649

nr 133/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny

 
4650

nr 134/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzoru informacji na podatek rolny

 
4651

nr 135/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny

 
4652

nr 136/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzoru informacji na podatek leśny

 
4653

nr 137/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2005 rok

 
4654

nr 138/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tego podatku

 
4655

nr XXI/112/04 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2005

 
4656

nr XXI/113/04 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości

 
4657

nr XXI/114/04 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku i opłat lokalnych osób fizycznych Gminy Ceków - Kolonia

 
4658

nr XXI/115/04 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określania wzoru informacji i deklaracji w podatkach: rolnym, od nieruchomości oraz leśnym

 
4659

nr XXI/116/04 Rady Gminy w Cekowie - Kolonii z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4660

nr XVIII/113/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4661

nr XVIII/114/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 rok

 
4662

nr XVIII/115/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 
4663

nr XVIII/116/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 
4664

nr XVIII/120/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
4665

nr XXII/118/2004 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005 rok

 
4666

nr XXII/119/2004 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2005 rok

 
4667

nr XXII/120/2004 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

 
4668

nr XXII/121/2004 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4669

nr XXII/122/2004 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
4670

nr XXII/123/2004 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4671

nr XXIII/154/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 
4672

nr XXIII/155/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobów jego poboru i określenia inkasentów

 
4673

nr XXIII/156/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Lwówek, sposobów jego poboru oraz określenia inkasentów

 
4674

nr XXIII/157/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru podatku, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 
4675

nr XXIII/158/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4676

nr XXIII/159/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4677

nr XXIII/160/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych

 
4678

nr XXXIII/214/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), deklaracji na podatek rolny (DR-1), informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), deklaracji na podatek leśny (DL-1), informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), oraz załączników do poszczególnych deklaracji i informacji, obowiązujących na terenie miasta i gminy Trzemeszno

 
4679

nr XXXIII/215/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4680

nr XXXIII/216/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru

 
4681

nr XXXIII/217/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie miasta i gminy Trzemeszno

 
4682

nr XXXIII/219/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty

 
4683

nr XXXIII/220/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:17