Dziennik nr 194 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 194

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4603

nr XXV/150/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości

 
4604

nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
4605

nr XXV/152/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie opłaty miejscowej

 
4606

nr XXV/153/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4607

nr XXV/154/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego i leśnego

 
4608

nr XXV/155/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego

 
4609

nr XXV/156/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego

 
4610

nr XXII/97/2004 Rady Gminy Doruchów z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatków od nieruchomości

 
4611

nr XXII/98/2004 Rady Gminy Doruchów z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
4612

nr XXII/99/2004 Rady Gminy Doruchów z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4613

nr XXII/100/2004 Rady Gminy Doruchów z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
4614

nr XXII/101/2004 Rady Gminy Doruchów z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie stawek opłaty targowej

 
4615

nr XX/180/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4616

nr XXII/154/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji podatkowych

 
4617

nr XXII/155/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4618

nr XXII/156/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
4619

nr XXII/157/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru na 2005 rok

 
4620

nr XXII/158/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4621

nr XXIII/109/2004 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłaty targowej

 
4622

nr XXI/143/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości i poboru podatku w drodze inkasa na 2005 rok

 
4623

nr XXI/144/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego oraz poboru podatku w drodze inkasa

 
4624

nr XXI/145/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4625

nr XXI/146/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
4626

nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
4627

nr XXI/148/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2003 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2003 - 2008

 
4628

nr XXI/149/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłat w roku 2004 przedsiębiorców uzupełniających wpisy do ewidencji działalności gospodarczej o dane wymagane ustawą Prawo działalności gospodarczej

 
4629

nr XVIII/85/04 Rady Gminy Lipka z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Lipka dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Lipka innych niż określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu rozliczania i kontroli wykonywania zadań

 
4630

nr XVIII/139/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej

 
4631

nr XVIII/142/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4632

nr XVIII/143/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2005 rok

 
4633

nr XVIII/144/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4634

nr XIX/156/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenia o dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej wpisania numeru PKD

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:19