Dziennik nr 166 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 października 2006 r.

Nr 166

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3849

nr 191/XXVII/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
3850

nr XXXIV?205/2006 Rady Gminy Granowo z dnia 19 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy parkowi

 
3851

nr XLVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany nazwy dla fragmentu ulicy Kilińskiego

 
3852

nr XLVIII/361/2006 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu glosowania nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

 
3853

nr XLVIII/362/2006 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Wlkp. lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy oraz określenia zasad ich wynajmowania

 
3854

nr 36/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu, Rady Powiatu Wągrowieckiego i sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Wągrowca, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 
3855

nr XXXI/188/06 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
3856

nr LV/324/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie powołania odrębnego obwodu głosowania nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu, dla wyborów do Rady Gminy Komorniki i wyborów Wójta Gminy w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 
3857

nr LV/325/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych

 
3858

nr LV/324/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Plewiska

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3859

nr XLV/283/06 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa

 
3860

nr XXXVII/376/2006 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Orzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ulicy Odolanowskiej do skrzyżowania z ulicami: Chłapowskiego i Długą

 


POROZUMIENIA

 
3861

zawarte w dniu 22 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3862

zawarte w dniu 22 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem słupeckim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3863

zawarte w dniu 25 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem kępińskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3864

zawarte w dniu 25 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem jarocińskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3865

zawarte w dniu 25 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem grodziskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3866

zawarte w dniu 25 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem szamotulskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3867

zawarte w dniu 25 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem średzkim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3868

zawarte w dniu 26 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem krotoszyńskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3869

zawarte w dniu 26 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem obornickim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3870

zawarte w dniu 26 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem rawickim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3871

zawarte w dniu 27 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem ostrzeszowskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3872

zawarte w dniu 27 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem śremskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3873

zawarte w dniu 28 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem kościańskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3874

zawarte w dniu 28 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem międzychodzkim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3875

zawarte w dniu 28 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem turkowskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3876

zawarte w dniu 28 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem wągrowieckim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3877

zawarte w dniu 29 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem wolsztyńskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3878

zawarte w dniu 28 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem złotowskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3879

zawarte w dniu 29 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem wrzesińskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3880

zawarte w dniu 29 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem kolskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3881

zawarte w dniu 29 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem pleszewskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3882

zawarte w dniu 2 października 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem chodzieskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 


SPRAWOZDANIE

 
3883

nr 15/06 Wójta Gminy Lipka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 31.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:22