Dziennik nr 163 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 8 września 2009 r.

Nr 163

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2783

nr XXV/210/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli

 
2784

nr XXXII/232/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
2785

nr XXXII/181/09 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego kategorii drogi powiatowej

 
2786

nr XXXII/181209 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego kategorii drogi powiatowej

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2787

nr XXXVII/521/09 z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009

 
2788

nr XXXVII/525/09 z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mieścisko

 
2789

nr XXXVII/526/09 z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grzegorzew

 
2790

nr XXXVII/527/09 z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sławsk

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2791

nr WN.Ka-5.0911-292/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXIX/259/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
2792

nr WN.Ka-5.0911-293/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXIX/258/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępno

 
2793

nr WN.I-2.0911-315/09 orzekajace częściową nieważność uchwały nr XXXII/232/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 r. w3 sprawie ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 08.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:06