Dziennik nr 162 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 7 września 2009 r.

Nr 162

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2768

nr XXIX/222/09 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowy Dwór

 
2769

nr XXIX/223/09 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Jerka

 
2770

nr XXIX/224/09 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Łuszkowo

 
2771

nr XXIX/225/09 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Mościszki

 
2772

nr XXIX/233/09 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom oraz osiedlu składników mienia komunalnego do korzystania

 
2773

nr XXIX/235/09 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 
2774

nr XXXI/299/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

 
2775

nr XXXI/308/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych przy korzystaniu z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego na regularnych liniach autobusowych na terasach Murowana Goślina - Uchorowo, Murowana Goślina-Długa Goślina oraz Murowana Goślina - Pławno

 
2776

nr XXXI/309/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/86/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych, ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu na regularnych liniach na trasach Poznań - Przebędowo, Przebudowo - Poznań realizowanych na zlecenie Gminy Murowana Goślina

 
2777

nr XXXVI/221/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2778

nr XXXVI/507/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2779

nr WN.Ko.2.0911-280/09 z dnia 31 lipca 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr 140/09 Rady Gminy Rzgów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów

 
2780

nr WN.Le.0911-310/09 z dnia 31 lipca 2009 r. orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Krobi nr XXXVII/307/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opłaty za usługi świadczone przez przedszkola publiczne, których organem prowadzącym jest Gmina Krobia

 
2781

nr WN.I-11.0911-306/09 z dnia 4 sierpnia 2009 r. orzekające częściowa nieważność uchwały nr XXXIII/238/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

 
2782

nr WN.I-3.0911-314/09 z dnia 5 sierpnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXVI/227/09 rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr XLIX/300/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komorniki

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:06