Dziennik nr 16 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 lutego 2004 r.

Nr 16

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
474

nr VIII/46/2003 Rady Gminy Chocz z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choczu

 
475

nr X/60/2003 Rady Gminy Niechanowo z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie określenia ceny 1 q żyta jako podstawy do obliczenia opłaty dzierżawnej za użytkowanie w 2004 roku gruntów stanowiących własność komunalną gminy

 
476

nr XI/115/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych

 
477

nr XIII/100/2003 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/305/97 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 16 października 1997 roku w sprawie świadczeń pieniężnych na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji

 
478

nr XIV/103/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
479

nr XIV/88/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 
480

nr IX/62/2003 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Perzów nr V/42/99 z dnia 3 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Perzowie

 
481

nr IX/63/2003 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Perzów nr IV/31/99 z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Perzowie

 
482

nr IX/76/03 Rady Gminy Koźminek z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku

 
483

nr XI/63/03 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/205/01 Rady Gminy Blizanów z dnia 21 listopada 2001 roku

 
484

nr XI/65/03 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/13/02 Rady Gminy Blizanów z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Blizanów poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
485

nr XV/133/03 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 
486

nr XI/91/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Raszków na lata 2004 - 2008

 
487

nr XVII/128/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzcianka

 
488

nr XIII/87/2003 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim

 
489

nr XI/62/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dobrzyca

 
490

nr XI/66/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny nabycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobrzyca, nabywanych w trybie bezprzetargowym, dotychczasowym najemcom tych lokali

 
491

nr XVII/117/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Piersko - rejon I

 
492

nr XIII/98/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających górne granice wysokości dodatku mieszkaniowego

 
493

nr 69/X/2003 Rady Miejskiej Sulmierzyce z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
494

nr XIV/114/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
495

nr XVIII/120/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 
496

nr XVIII/121/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chomęcice

 
497

nr XXI/109/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2004 rok

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
498

nr X/65/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

 
499

nr XII/73/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych

 
500

nr XIV/84/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
501

sprawozdanie Starosty Grodziskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 roku

 
502

sprawozdanie Starosty Obornickiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok

 
503

sprawozdanie Starosty Pilskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2003

 
504

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wągrowieckim w roku 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 09:53