Dziennik nr 155 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 31 października 2007 r.

Nr 155

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3404

nr VIII/56/2007 Rady Gminy Mieścisko z dnia 12 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3405

nr VIII/68/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 13 września 2007 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Lubaszu

 
3406

nr IX/49/07 Rady Gminy Damasławek z dnia 14 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek

 
3407

nr IX/54/07 Rady Gminy Damasławek z dnia 14 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Damasławek

 
3408

nr IX/63/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz przyznawania pierwszeństwa ich najemcom

 
3409

nr IX/66/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Budzyń na lata 2007-2012

 
3410

nr IX/68/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 19 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Budzyń oraz jej jednostkom organizacyjnym

 
3411

nr IX/62/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/134/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaczory

 
3412

nr XX/143/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

 


UCHWAŁY

 


SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3413

nr XII/170/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 182 oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków ulic na terenie m. Czarnkowa

 
3414

nr XII/173/07 z dnia 24 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2007

 
3415

nr XII/175/07 z dnia 24 września 2007 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie :Budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007

 
3416

nr XII/178/2007 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 31.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40