Dziennik nr 154 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 30 października 2007 r.

Nr 154

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3381

nr X/109/2007 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod działki rzemieślnicze, produkcyjne, hurtownie na obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 78 i 104 we wsi Goślinowo oraz część działki nr 114 we wsi Pyszczyn

 
3382

nr XII/59/2007 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czołowo-Kolonia

 
3383

nr X/51/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
3384

nr XII/82/07 Rady Miasta Czarnków z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
3385

nr XI/45/07 Rady Gminy Lądek z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/138/05 Rady Gminy Lądek z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3386

nr XI/46/07 Rady Gminy Lądek z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca Statut sołectwa Dziedzice

 
3387

nr X/60/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław

 
3388

nr X/107/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 2008

 
3389

nr X/108/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów mieszkających na stałe na terenie miasta Turku przez Gminę Miejską Turek

 
3390

nr X/114/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Turek

 
3391

nr 55/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie Przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa"

 
3392

nr X/63/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Tuliszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
3393

nr IX/116/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego

 
3394

nr IX/117/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Powstańców Wielkopolskich

 
3395

nr IX/119/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012

 
3396

nr VII/35/2007 Rady Gminy Dominowo z dnia 20 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dominowo

 
3397

nr VII/37/2007 Rady Gminy Dominowo z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dominowo w sprawie zmian urzędowych nazw miejscowości

 
3398

nr X/81/2007 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały numer XXXVII/295/06 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zbąszyniu

 
3399

nr X/82/2007 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 20 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Zbąszyń

 
3400

nr XV/82/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 września 2007 r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3401

nr XI/68/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kępińskiego uchwalonego uchwałą nr IX/54/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego

 


SPRAWOZDANIE

 
3402

zarządzenie nr 13/FN/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wronki za 2006 rok

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
3403

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 1 października 2007 r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Wyrzyska przeprowadzonych w dniu 16 września 2007 r. oraz w dniu 30 września 2007 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 30.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40