Dziennik nr 141 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 1 października 2007 r.

Nr 141

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3137

nr VIII/57/2007 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Kwilcz

 
3138

nr LVII/120/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3139

nr X/77/2007 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany ustalonego regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli na 2007 rok

 
3140

nr XVIII/126/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 
3141

nr XVIII/128/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwały Rady Gminy Nr LXXXIV/548/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3142

nr XI/52/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia "planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie złotowskim"

 


POROZUMIENIA

 
3143

porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Łubowo z dnia 16 sierpnia 2007 r w sprawie powierzenia wykonywania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Gminy Łubowo przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno

 
3144

porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie organizacji prac związanych z wykonaniem remontu kwatery żołnierzy Armii Sowieckiej znajdującej się na cmentarzu komunalnych na Miłostowie

 


SPRAWOZDANIA

 
3145

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2006 r. Gminy Bralin

 
3146

sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok

 
3147

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstat za 2006 rok

 
3148

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zduny za 2006 rok

 


DECYZJA

 


PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3149

nr OPO-4210-31(6)/2007/203/IX/ASz z dnia 4 września 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 01.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40