Dziennik nr 135 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 listopada 2001 r.

Nr 135


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2640

nr 38/01 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2641

nr 291/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodawa

 

2642

nr XXXI/327/01 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Turek

 

2643

nr XXXV/232/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Koła

 

2644

nr XLI/279/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/272/98 Rady Miejskiej Krotoszyna oraz nadania nowych nazw ulic na terenie miasta i gminy Krotoszyn

 

2645

nr XLI/283/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn

 

2646

nr XXXIV/210/01 Rady Gminy Babiak z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Babiak

 

2647

nr 210/01 Rady Gminy Władysławów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Władysławów

 

2648

nr XXIII/126/01 Rady Gminy w Chodowie z dnia 14 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Chodów

 

2649

nr XXVII/173/01 Rady Gminy Powidz z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Powidz

 

2650

nr XXVI/166/2001 Rady Gminy Lądek z dnia 19 września 2001 r. w sprawie opłat za wodę za 1 m3 pobranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę

 

2651

nr XXIX/297/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy i Miasta Kleczew liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

2652

nr XXXII/346/01 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

2653

nr XXXII/347/01 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turku

 

2654

nr XXVII/165/2001 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ostrowite miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

2655

nr XXVII/483/2001 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2001 r. w sprawie Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 

2656

nr XXV/172/01 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Zbąszyń

 

2657

nr XXXVIII/184/2001 Rady Gminy w Kole z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001

 

2658

nr XXXVIII/185/2001 Rady Gminy w Kole z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za podłączenie do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę

 

2659

nr XXXVIII/186/2001 Rady Gminy w Kole z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Koło uchwalonego uchwałą Nr XXIII/100/96 z dnia 10 czerwca 19996 r

 

2660

nr XLII/285/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia jednolitych nazw ulic na terenie miasta Krotoszyna

 

2661

nr XLII/288/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2662

nr OPO-820/2018-A/4/2001/I/ED z dnia 25 października 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo "COGEN" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 

2663

nr OPO-820/398-A/6/2001/II/AK z dnia 25 października 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedziba w Obornikach

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2664

z dnia 30 października 2001 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:18