Dziennik nr 127 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 lipca 2003 r.

Nr 127

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2363

nr VIII/56/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
2364

nr VI/35/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
2365

nr VI/36/03 Rady Gminy Damasławek z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek

 
2366

nr VI/25/03 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozdzielania oraz kontroli wykonania zleconych zadań

 
2367

nr IX/86/2003 Rady Miejskiej w Korniku z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Marzenie" w Borówcu, gm. Kórnik

 
2368

nr IX/84/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Suchy las

 
2369

nr IX/86/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Suchy Las z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
2370

nr VII/53/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi oświaty w Kłecku, dz. nr ewid. 828/5

 
2371

nr VII/54/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi w Gorzuchowie dz. nr ewid. 97/20

 
2372

nr VII/55/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo letniskowe we wsi Dziećmiarki, dz. nr ewid. 3/26, 3/27

 
2373

nr VII/56/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo letniskowe w Czechach, dz. nr ewid.13

 
2374

nr VIII/45/2003 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 maja 2003 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuślin

 
2375

nr XIX/135/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu

 
2376

nr XIX/136/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Zachód A" w Poznaniu

 
2377

nr VIII/75/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic w Nekli

 
2378

XXII/156/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy parkowi

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:45