Dziennik nr 124 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 lipca 2003 r.

Nr 124

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2318

nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyrzysk na 2003 rok

 
2319

nr V/30/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Budzyń

 
2320

nr VIII/49/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw osiedli, ulic

 
2321

nr XXI/142/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

 
2322

nr XXI/153/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy mostowi

 
2323

nr X/118/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Osiedla Staszyce

 
2324

nr VI/57/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 
2325

nr VI/52/03 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kwilcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w 2003 r.

 
2326

nr VII/38/03 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieleszyn

 
2327

nr VII/39/03 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieleszyn na lata 2003 - 2007

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:54