Dziennik nr 119 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 lipca 2003 r.

Nr 119

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2177

nr V/31/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
2178

nr VI/41/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej dla działki nr 153/2, położonej w Lubocześnicy, gm. Pniewy

 
2179

nr VI/36/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Długiej w Szamotułach

 
2180

nr VI/37/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w miejscowości Piaskowo

 
2181

nr VI/38/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w Jastrowie - Ostrolesiu

 
2182

nr VI/39/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły na działce nr 93/5 we wsi Przecław

 
2183

nr V/3/03 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w rejonie wsi Dolaszewo

 
2184

nr V/4/03 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo rejon wsi Jaraczewo

 
2185

nr V/5/03 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępsko w gminie Szydłowo

 
2186

nr V/6/03 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, w obrębie wsi Szydłowo, na obszarze dz. nr 4, 45 i 46

 
2187

nr V/61/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska przy ulicy Zwycięstwa

 
2188

nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku : rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych w drodze inlasa

 
2189

nr V/15/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Studzieniec na obszarze działki 177

 
2190

nr VIII/72/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie Programu pomocowego gminy miejskiej Turek

 
2191

nr VII/60/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, dla działki nr 163/3, położonej przy ul. Jakubowskiej w Pniewach

 
2192

nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obwodnicy miasta Borek Wlkp.

 
2193

nr VII/56/2003 Rady Miejskiej w Borku Wielkopolskim z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borek Wlkp. w części dotyczącej wsi Studzianna - teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (działki ewidencyjne o nr : 442/8, 442/9, 442/10, 442/11, 442/12 - o powierzchni 7,5 ha)

 
2194

nr IX/85/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej dla działki nr 433, położonej w Kamionkach, gm. Kórnik

 
2195

nr IX/88/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej dla działek nr 126/2, 126/3 i 126/4, położonych w Borówcu, gm. Kórnik

 
2196

nr IX/89/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Radzewie dla działki nr ewid. 148/2

 
2197

nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Jeziornej w Szczytnikach, gm. Kórnik

 
2198

nr VIII/75/03 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg w mieście Gołańcz do kategorii dróg gminnych

 
2199

nr X/95/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Gniezna

 
2200

nr VII/55/2003 Rady Gminy Kamieniec z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemieślniczymi w Kamieńcu na obszarze działek o nr ewid. : 122/4, 122/5, 122/6, 122/7

 
2201

nr VII/56/2003 Rady Gminy Kamieniec z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami i terenu przepompowni ścieków na obszarze działek 371/3, 371/4, 371/5, 371/6 w Kamieńcu przy ulicy Rolnej

 
2202

nr VII/57/2003 Rady Gminy Kamieniec z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej na obszarze działki 441/18 w miejscowości Konojad

 
2203

nr VII/58/2003 Rady Gminy Kamieniec z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami w Kamieńcu przy ulicy Łąkowej na obszarze działek o nr ewid. : 93/2, 94/3

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2204

nr VI/44/93 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:08