Dziennik nr 112 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 czerwca 2010 r.

Nr 112

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2074

nr XXXIV/309/2009 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Rakoniewice na 2010 rok

 
2075

nr XXXIII/346/09 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2010 rok

 
2076

nr XXXV/225/10 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
2077

nr L/511/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 32/1

 
2078

nr XXXVI/283/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
2079

nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

 
2080

nr XXXVI/290/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap -I

 
2081

nr 194/10 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym" w samorządową instytucję kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym"

 
2082

nr XXVIII/188/10 Rady Gminy Powidz z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru

 
2083

nr XLIII/285/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Piaski Nr XLII/272/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA

 
2084

z dnia 22 marca 2010 r. dotyczące zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło

 


ZESTAWIENIE CZYNSZY

 
2085

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Margonin

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2086

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbiu

 
2087

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Orchowo

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 04.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 20:05