Dziennik nr 110 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 czerwca 2010 r.

Nr 110

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2038

nr 1/10 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa wielkopolskiego

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2039

nr XLII/370/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Marcinkowskiego

 
2040

nr XXXI/218/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
2041

nr XXXVII/390/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród

 
2042

nr XXXVII/391/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/323/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 czerwca 2009 r.

 
2043

nr XLIV/324/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Grodzisk Wlkp. W czasie trwania obchodów "Dni Grodziska" w dniach od 11 do 13 czerwca 2010 roku

 
2044

nr XLIV/325/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2045

nr XXXIV/240/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków" oraz regulaminu jej nadawania

 
2046

nr XLIV/304/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta Czarnków na lata 2010 - 2013"

 
2047

nr XLI/232/10 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Krajenka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
2048

nr XLII/234/10 Rady Gminy Chodów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
2049

nr XXXVIII/242/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/112/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kościelec (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z dnia 25 czerwca 2008 r. Nr 102, poz. 1906)

 
2050

nr XLV/245/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Golinie u zbiegu ulic: Mickiewicza - Cmentarnej - Wolności - Słowackiego

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2051

nr XXVIII/221/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 


OGŁOSZENIE WÓJTA

 
2052

ogłoszenie Wójta Gminy Opatówek dotyczące zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Opatówek

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 02.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 20:12