Dziennik nr 11 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 lutego 2005 r.

Nr 11

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
246

nr XXVIII/164/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

 
247

nr XXVIII/174/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania i najmu oraz zamiany nieruchomości stanowiących własność komunalną, ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

 
248

nr XXVIII/175/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży zamieszkałych lokali mieszkalnych oraz sprzedaży gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych lokali

 
249

nr XXVIII/176/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 
250

nr XVII/135/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Przedecz

 
251

nr XVII/136/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Przedecz

 
252

nr XIX/143/2004 Rady Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupca

 
253

nr XXV/168/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupcy

 
254

nr XXV/169/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/317/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie regulaminu targowisk wiejskich

 
255

nr XXVI/160/04 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Żelazków na rok 2005

 
256

nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Kępno na 2005 rok

 
257

nr XXV/99/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2005 rok

 
258

nr XXV/101/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszówka

 
259

nr XXII/150/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu na rok 2005

 
260

nr XXVI/159/04 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
261

nr XXVI/164/04 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
262

nr XXVI/128/2004 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kolski ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 
263

nr XXVI/133/2004 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:43