Dziennik nr 11 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 lutego 2004 r.

Nr 11

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
350

nr XII/61/2003 Rady Gminy w Piaskach z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

 
351

nr XII/68/2003 Rady Gminy w Piaskach z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Piaski z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów uchwały - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych

 
352

nr XII/92/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2004 - 2008

 
353

nr XII/93/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie programu pomocy regionalnej udzielanej dla przedsiębiorców

 
354

nr XI/94/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 grudnia w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków

 
355

nr XII/66/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaczory na 2004 rok

 
356

nr XII/77/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami

 
357

nr XII/78/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Wilkowice

 
358

nr XI/123/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr III/39/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
359

nr XIII/97/2003 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2004 rok

 
360

nr XI/62/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodzież na rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 03.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 10:07