Dziennik nr 109 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 lipca 2004 r.

Nr 109

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2157

nr XX/108/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Bowyczyny

 
2158

nr XX/109/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Chrzanowo

 
2159

nr XX/110/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Długie

 
2160

nr XX/111/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Dzierzbice

 
2161

nr XX/112/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Elizanów

 
2162

nr XX/113/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Jagiełłów

 
2163

nr XX/114/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kaleń Duża

 
2164

nr XX/115/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kaleń Mała

 
2165

nr XX/116/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kocewia Duża

 
2166

nr XX/117/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Pniewo

 
2167

nr XX/118/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rdutów

 
2168

nr XX/119/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Szołajdy

 
2169

nr XX/120/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stanisławów

 
2170

nr XX/121/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Wojciechowo

 
2171

nr XVIII/256/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów miasta Kalisza

 
2172

nr XVIII/258/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

 
2173

nr XVIII/261/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Kalisza

 
2174

nr XVIII/262/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie programu pomocy horyzontalnej udzielanej dla przedsiębiorców na terenie miasta Kalisza

 
2175

nr XXI/107/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu

 
2176

nr XXI/108/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach

 
2177

nr XXII/91/2004 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie

 
2178

nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie regulaminu targowisk funkcjonujących na terenie miasta Konina

 
2179

nr 288 Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania

 
2180

nr 291 Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
2181

nr XXI/125/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/99 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:42