Dziennik nr 107 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 lipca 2004 r.

Nr 107

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2141

nr XI/69/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

 
2142

nr XIII/114/04 Rady Miejskiej Kleczewa z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy Kleczew na 2004 rok

 
2143

nr XIII/79/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
2144

nr XIII/80/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

 
2145

nr XVII/141/04 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2146

nr XIX/93/2004 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Międzychodzki

 


POROZUMIENIE

 
2147

zawarte w dniu 31 maja 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Śremskiego a Zarządem Powiatu Gostyńskiego w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi publicznej

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2148

nr WCC/1095A/4397/W/OPO/2004/AJ z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany warunków koncesji na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej w Dobrojewie z siedzibą w Gałowie, 64-500 Szamotuły

 
2149

decyzja nr OPO-4210-18(6)/2004/540/VI/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez przedsiębiorstwo "MEGAWAT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie

 
2150

decyzja nr OPO-4210-24(3)/2004/203/VI/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

 


SPRAWOZDANIA

 
2151

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za rok 2003

 
2152

z wykonania budżetu gminy Krzymów za 2003 r.

 
2153

z wykonania budżetu gminy Oborniki za 2003 r.

 
2154

z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2003

 
2155

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witkowo za 2003 rok

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
2156

z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Kościana

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:48