Dziennik nr 106 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 lipca 2004 r.

Nr 106

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2126

nr XXIII/208/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

 
2127

nr XVIII/114/04 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek

 
2128

nr XVIII/118/04 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku

 
2129

nr XXIV/224/04 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania publicznego

 
2130

nr XVII/100/04 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Czerniejewo

 
2131

nr XXVI/212/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie podziału Osiedla Nr 6 w Mosinie i zmiany jego granic

 
2132

nr XXVI/213/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Osiedla nr 7 w Mosinie

 
2133

nr XXVI/217/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/208/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

 
2134

nr XVI/101/2004 Rady Gminy Kamieniec z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego na drogach gminnych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2135

nr XIII/74/2004 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Powiat Nowotomyski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 


SPRAWOZDANIA

 
2136

z wykonania budżetu gminy Gołuchów za rok 2003

 
2137

z wykonania budżetu gminy Kamieniec za rok 2003

 
2138

z realizacji budżetu gminy Kostrzyn w roku 2003

 
2139

z wykonania budżetu gminy Sieraków za 2003 rok

 
2140

z wykonania budżetu gminy miasta Złotów za rok 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 11:51