Dziennik nr 10 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 lutego 2004 r.

Nr 10

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
295

nr IX/106/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ustalenia dla miasta Chodzieży liczby licencji przeznaczonych do wydania w 2004 roku na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

 
296

nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sieraków

 
297

nr XV/101/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej

 
298

nr XVI/110/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 
299

nr XI/85/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków

 
300

nr XI/86/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej

 
301

nr XI/87/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty miejscowej

 
302

nr XI/88/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 
303

nr XI/89/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
304

nr XI/90/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
305

nr XIV/152/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu celu publicznego - boiska sportowego, położonego przy ul. Polnej w Jabłonnie, gm. Rakoniewice

 
306

nr XIV/153/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu celu publicznego - parkingu samochodowego, położonego przy ul. Zamkowej w Rakoniewicach

 
307

nr IX/77/03 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządu Mieszkańców Wsi Porażyn

 
308

nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Porażyn - Dworzec

 
309

nr IX/88/03 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych oraz oprocentowania należności

 
310

nr XI/137/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla miasta Chodzieży liczbę licencji przeznaczonych do wydania w 2004 r. na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

 
311

nr XVIII/112/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
312

nr XVIII/113/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru

 
313

nr XVIII/116/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty

 
314

nr XVIII/117/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej

 
315

nr XVIII/118/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
316

nr XVIII/119/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie

 
317

nr XIV/132/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2004 r.

 
318

nr XIV/115/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w części terenu miasta i gminy Nowy Tomyśl w drodze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Nowy Tomyśl i najbliższej okolicy

 
319

nr XIV/116/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w części terenu gminy Nowy Tomyśl w drodze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze poszczególnych wsi

 
320

nr XII/76/2003 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XI/68/2003 Rady Miejskiej w Czerniejewie w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2004 rok i sposobu jej poboru

 
321

nr XX/156/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/149/03 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
322

nr XI/60/03 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
323

nr XI/62/03 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

 


POROZUMIENIA

 
324

zawarte w dniu 4 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Rawickiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
325

zawarte w dniu 5 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Chodzieskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
326

zawarte w dniu 5 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
327

zawarte w dniu 5 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Obornickiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
328

zawarte w dniu 8 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Pleszewskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
329

zawarte w dniu 5 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
330

zawarte w dniu 5 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
331

zawarte w dniu 8 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Leszna w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
332

zawarte w dniu 8 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Konina w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
333

zawarte w dniu 8 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Ostrzeszowskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
334

zawarte w dniu 8 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Tureckiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
335

zawarte w dniu 9 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
336

zawarte w dniu 10 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Konińskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
337

zawarte w dniu 10 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Słupeckiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
338

zawarte w dniu 11 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Międzychodzkiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
339

zawarte w dniu 11 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
340

zawarte w dniu 15 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
341

zawarte w dniu 16 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Grodziskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
342

zawarte w dniu 22 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Mosina w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
343

zawarte w dniu 23 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Pilskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
344

zawarte w dniu 29 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kościańskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
345

zawarte w dniu 31 grudnia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
346

zawarte w dniu 2 stycznia 2004 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Kalisza w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
347

zawarte w dniu 2 stycznia 2004 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
348

zawarte w dniu 6 stycznia 2004 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
349

zawarte w dniu 7 stycznia 2004 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kolskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 10:10