Dziennik nr 10 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 stycznia 2003 r.

Nr 10

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
178

nr XLIV/464/02 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2002 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/393/01 Rady Miejskiej Leszna w sprawie stawek opłaty administracyjnej, terminów płatności i sposobu jej poboru

 
179

nr XLIII/488/02 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 czerwca 2002 r w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników tworzących nowe inwestycje gospodarcze na terenie gminy Rokietnica i określenia warunków udzielenia pomocy w formie zwolnienia

 
180

nr XLIII/530/02 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 czerwca 2002 r w sprawie restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorstw

 
181

nr II/21/02 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawione grunty gminne

 
182

nr II/21/02 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu za wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo

 
183

nr II/23/02 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie warunków w nabywaniu lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi i gruntów pod budownictwo mieszkaniowe prze najemców lub dzierżawców

 
184

nr II/14/02 Rady Gminy Szydłowo z dnia 16 grudnia 2002 r w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie wsi Dolaszewo

 
185

nr IV/35/02 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2003

 
186

nr IV/42/02 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

 
187

nr 27/02 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2002 r w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Jastrowie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
188

nr II/24/02 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaczkowo na rok 2003

 
189

nr III/22/02 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 
190

nr III/24/02 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości oddanych przez Gminę Miejską w trwały zarząd jednostkom oświatowym

 
191

nr IV/25/02 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrzypsko Wielkie na 2003 rok

 
192

nr IV/27/02 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej

 
193

nr IV/27/02 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zasad udzielenia stypendiów

 
194

nr III/16/02 Rady Gminy Granowo z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Granowo na rok 2003

 
195

nr III/45/02 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza- Miasta na prawach powiatu na 2003 rok

 
196

nr III/30/02 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

 
197

nr IV/41/02 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 1998 r w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

 
198

z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2002 r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 31.01.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:59